แบตเตอรี่ Lithium Ion

   จุดเริ่มต้นของแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม มาจากการวิจัยในปี 1912  เป็นแบตแบบลิเธียมชนิดใช้ครั้งเดียว  หรือ Primary  Cell   ต่อมาในปี 1980  พัฒนาเป็นแบบชาร์จไฟได้  แต่ล้มเหลว  ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย  คลิกค่ะ