ระเบิดลูกเกลี้ยง

ระเบิดลูกเกลี้ยง


user posted image

M26 ลข.88บ26


user posted image

M61 ลข.88บ61

           ระเบิดขว้างแบบเปลือกนอกมีผิวเกลี้ยง รูปทรงรี ชาวบ้านชอบเรียกว่า ลูกเกลี้ยง ทางการเรียก ลข.8826 วงการระเบิดเรียกว่า M61          ระเบิดทั้งสองรุ่น มีเปลือกบาง สะเก็ดระเบิด มีลักษณะเป็นขดลวดบากเป็นบั้ง บรรจุไว้ภายใน มีอำนาจทำลายและสังหาร ในรัศมีฉกรรจ์ตั้งแต่ 15-20 เมตร


ข้อมูลจาก 

http://www.thairath.co.th/news.php?content=33554&section=hotnews02

ระเบิดลูกเกลี้ยง หรือ M61

ระเบิด M67 ที่เรียกกันว่า ระเบิดลูกส้ม มีรัศมีสังหาร 5 เมตร

user posted image

ลข.88 บ 67 หรือ M 67