การกำทอนของ มวลที่แกว่งในของเหลวหนืด

คลิกทดลองค่ะ 

Adobe Shockwave Player

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ให้ Download Adobe Shockwave Player  Adobe Shockwave Player  มา Setup  ที่เครื่องของท่านก่อนครับ

ปรากฏการณ์กำทอน (Observation du phénomène de résonance)

คลิกครับ