เครื่องบิน โบว์อิ้ง 747 ถูกฟ้าผ่าเห็นกันจะๆ
 

Boeing 747 Gets Hit By Lightning

     ขณะกำลังบินขึ้น  ผ่ากลางลำ คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล