ศิลปะน้ำกับน้ำมัน
 

    อุปกรณ์ประกอบด้วย น้ำเปล่า  น้ำมันพืช  สีผสมอาหาร  ยาเม็ดฟู่  ทดลองตามวีดีโอ  ท่านจะได้เห็น...... คลิกครับ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล