ผลิตภัณฑ์ซักล้างและเครื่องสำอาง

ปฏิกิริยาการเกิดสบู่
เรียกว่า ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน  (Saponification) เป็นปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไขมันและน้ำมันด้วยเบส  เกิดเกลือของกรดไขมัน  (สบู่)  กับกลีเซอรอล