หอคอยของฮานอย (Tower of Hanoi )

คลิกค่ะ 

    วิธีการเล่นคือ พยายามย้ายบ่วงทุกอันจากหลักด้านซ้ายไปยังหลักด้านขวาให้หมด โดยการคลิก และ drag บ่วงด้าย mouse ย้ายไปใส่ลงบนหลักเป้าหมาย คุณสามารถย้ายได้เพียงหนึ่งบ่วงต่อ หนึ่งครั้งเท่านั้น บ่วงสามารถวางบนหลักที่ว่างอยู่หรือ วางทับบนบ่วงที่มีขนาดใหญ่กว่าได้เท่า นั้น ไม่สามารถว่างทับลงบนบ่วงที่มีขนาดเล็กกว่าได้ พยายามย้ายบ่วงทั้งหมดโดยใช้จำนวนหยิบ ให้น้อยที่สุดครับ!

    คุณสามารถเลือก Solution  เพื่อเช็คเฉลยจาก computer