แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค
  1. เกลือแร่  คลิกค่ะ

  2. ไขมัน  คลิกค่ะ

  3. คาร์โบไฮเดรต  คลิกค่ะ

  4. วิตามิน   คลิกค่ะ