แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน
  1. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน  คลิกค่ะ

  2. พลังงานไฟฟ้า  คลิกค่ะ

  3. แรงและการเคลื่อนที่  คลิกค่ะ

  4. เทคโนโลยีทางการเกษตร  คลิกค่ะ

  5. แรงและการเคลื่อนที่  คลิกค่ะ