พลังงานสีเขียว Green energy
 

    ไร่กังหันลมกำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อนำมาผลิตพลังงานสีเขียว  รวมทั้งพลังงานจากคลื่น และแสงอาทิตย์ คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล