การกำทอนของแผ่นดินไหว

ขนาดของแผ่นดินไหว 1/2
 

การกำทอนของแผ่นดินไหว 2/2

ขนาดของแผ่นดินไหว 1/2

   ขนาด 7 ริกเตอร์ มากกว่า 5 ริกเตอร์  900 เท่า  สิ่งก่อสร้างที่สามารถรับแรงของแผ่นดินไหว  ระเบิดปรมาณู ที่ฮิโรชิมาขนาดความรุนแรง 6.6 ริกเตอร์  คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

การกำทอนของแผ่นดินไหว 2/2

   ความถี่ของการสั่นสะเทือนกับความสูงของตึก  (ปรากฎการณ์เรโซแนนท์ )  แผ่นดินไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย   คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล