ความร้อนยวดยิ่ง (superheat)
 

  คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล

ซูเปอร์ฮีท(superheat)

       ในสภาวะซูเปอร์ฮีท น้ำจะไม่เดือด แม้อุณหภูมิจะถึงจุดเดือด  100 0 c  หรือ 212 0 F  แล้วก็ตาม  แต่การจะทำให้น้ำเดือดได้จะต้องทำให้มีฟองอากาศเกิดขึ้น        การกระตุ้นให้เกิดฟองขึ้นภายในของเหลว เราเรียกว่า ปฏิกิริยานิวคลีเอชั่น (nucleation)  ถ้าไม่มีการนิวคลีเอชั่น  น้ำจะไม่มีการเดือดแม้จะร้อนเท่าไรก็ตาม

        นิวคลีเอชั่นจะเกิดขึ้นภายในภาชนะที่ใช้บรรจุของเหลวนั้น  ยิ่งผิวขรุขระโอกาสจะเกิดก็ยิ่งมีมาก  ดังนั้นภาชนะบรรจุที่ผิวเรียบจึงไม่ค่อยจะเกิดการนิวคลีเอชั่น  ดังเช่น  ภาชนะที่ทำจากแก้วเมื่อบรรจุน้ำและนำไปใส่ไว้ในเตาไมโครเวฟ  แม้จะร้อนกว่า 100 องศาแล้วก็ตามน้ำก็ยังไม่เดือด  ไม่มีการระเหยเกิดขึ้น   แต่ถ้าร้อนมากเลยถึงจุดหนึ่งก็เดือดได้  

        ในสภาวะซุปเปอร์ฮีท มีอันตรายมาก  เพราะว่าน้ำพร้อมจะเดือดตลอดเวลา  เพียงไปกระตุ้นให้เกิดนิวคลีเอชั่นเท่านั้น  เช่นเมื่อคุณเอาน้ำที่อยู่ในสภาวะซุปเปอร์ฮีทออกจาไมโครเวฟ  และใช้ช้อนส้อมใส่ลงไปในถ้วย  มันจะเกิดฟองขึ้นทันทีทันใด และทำให้น้ำระเบิดขึ้น  

        ภาพต่อเนื่องของการโยนช้อนลงไป  โดยมีเวลาแตกต่างกัน 1/30  วินาที    ถ้าคุณต้องการดูภาพเคลื่อนไหว ให้ดูได้จากโปรแกรม real player  โดยดูจากการทดลอง   (คุณภาพพอใช้ได้   749 KB)     (คุณภาพดี   5.5  MB)  หลังจากการทดลองที่ 13  คุณจะเห็นการระเบิดที่รุนแรง  ซึ่งถ้าคุณจะทดลองเองให้ระมัดระวังให้มาก  และไม่ควรใช้น้ำปริมาณมากๆ