หินเดือด
 

    มีหินที่เดือดปุดๆ เมื่อเจอน้ำด้วย  ได้ความร้อนที่สูงขนาดกล้วย  และไข่ ยังสุกได้  คลิกค่ะ


ปูนขาว คือ วัสดุที่ได้จากการเผาหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) โดยใช้ความร้อนสูง จะได้เป็นปูนสุก (แคลเซียมออกไซด์, CaO, lime) เมื่อเย็นตัวลงแล้วพรมน้ำให้ชุ่ม ปูนสุกจะทําปฏิกิริยากับน้ำได้เป็น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงแห้งได้เป็น ปูนขาว และส่วนทีเป็นสารแขวนลอยคือ น้ำปูน