วาทะ โดย ELIZABETH TAYLOR จาก รีดเดอร์ส ไดเจสท์ มีนาคม 52