คำคม คนเก่งจริง

คนเก่งจริงไม่เรื่องมาก คนฉลาดจริงไม่มากเรื่อง โดย วินทร์ เลียววาริณ.