หนังสือเปียกน้ำกับตู้เย็น
 

   ถ้านำหนังสือเปียกน้ำไปแช่ตู้เย็น จะสามารถเปิดหนังสือได้ และเนื้อกระดาษหลังจากแห้งแล้ว จะกลับมาเหมือนเดิม ไม่มีรอยยับ  คำอธิบายเกี่ยวข้องกับการขยายตัวของโมเลกุลน้ำ และเส้นใยของกระดาษ คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล