ฟ้าผ่าลงบนต้นไม้
 

     คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล