รถวิ่งด้วยอากาศ
 รถวิ่งด้วยอากาศ

    รถแห่งอนาคต  ใช้เชื้อเพลิงจากการอัดอากาศ  เพียงอัดก๊าซใส่ถังไว้ และใช้แรงอัดนี้อัดกลับเข้าไปหมุนกระบอกสูบ ท่านจะได้เห็นกำลังและความเร็วของรถแห่งอนาคตนี้ คลิกครับ  ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ