มือถือในเตาอบไมโครเวฟ
 มือถือในเตาอบไมโครเวฟ

  จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาโทรศัพท์มือถือไปไว้ในเตาอบไมโครเวฟ และเปิดสวิทซ์เตา

  1. โทรศัพท์จะดังขึ้น

  2. เตาไมโครเวฟระเบิด

  3. โทรศัพท์จะไหม้

   คลิกครับ  ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้ครับ