คลื่นยักษ์ในจังหวัดภูเก็ต
 


วีดีโอภาพเหตุการณ์ที่เกิดคลื่นยักษ์ในจังหวัดภูเก็ต  คลิกครับ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล