จรวดโทมาฮอร์คทำงานได้อย่างไร
 

Tomahawk

จรวดโทมาฮอร์คทำงานได้อย่างไร

         จรวดโทมาฮอร์ค  เป็นที่กล่าวขวัญกันมากในตอนนี้  เพราะเป็นอาวุธที่ประเทศสหรัฐชอบใช้มากในสงคราม  ซึ่งตอนนี้กำลังนำไปถล่มในประเทศอัฟกานิสสถานอยู่ คลิกครับ  ดูด้วย windows media  คลิกที่โลโก้