นิวตรอน
 

นิวตรอน

     อะตอมมีขนาดเล็กมาก   ในยุคแรกเชื่อว่า อะตอมมีลักษณะเหมือนก้อนเค๊ก   ต่อมารัทเธอร์ฟอร์ดได้เปลี่ยนลักษณะของอะตอมใหม่  โดยมีแกนกลางของคือนิวเคลียสอยู่ภายในอะตอม    และภายในนิวเคลียส  ประกอบด้วยโปรตรอน  การค้นพบสำคัญยิ่งของโลกมาจากแชดวิด ที่ค้นพบว่า ภายในนิวเคลียสยังมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งนั่นคือนิวตรอน  ปี  1939  นิวตรอนถูกนำไปใช้ทำกระสุนสำหรับระเบิดนิวเคลียร์  คลิกครับ