การทดลองฟิสิกส์ เรื่อง Rubens Tube
 

    ดูการเต้นระบำของเปลวไฟ เนื่องจากคลื่นเสียง  คลิกค่ะ