การบินด้วยความเร็วเสียงเป็นครั้งแรกของโลก
 

การบินด้วยความเร็วเสียงเป็นครั้งแรกของโลก (windows media 2.3 M)  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล