ไฟเต้นระบำ
 

    เสียงดนตรีทำให้เปลวไฟสั่นสะเทือนตามเสียงได้  ทดลองตีกลอง  ตีฆ้องเล็ก ตีฆ้องใหญ่  และร้องเพลง  ปรากฎนี้เรียกว่าเสียงก้อง  หรือปรากฎการณ์ความถี่ธรรมชาติ  ยังมีปรากฎการณ์แบบนี้อีกหลายอย่าง น่าสนใจทั้งสิ้น  คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล