การเคลื่อนที่เป็นวงกลม (Circular Motion)

 

PDF    ขนาด 370 kb  คลิกค่ะ