จับผิดกาลิเลโอ
 

     ความจริงที่ถูกต้องก็คือ  กาลิเลโอไม่ได้เป็นคนปล่อยวัตถุที่หอเอียงปิซ่า อ้าวแล้วใครกันละ ... คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล