หมื่นตากับคำสอน "ช่าง - มัน - เถิด"(ลองอ่านดูดีนะ)