รู้แล้ว เป็นอัจฉริยะได้ไม่ยาก ต้องหมั่นฝึกซ้อมนานหน่อย