ดินสอจิ้มถุงพลาสติกไม่แตก
   

   ใช้ดินสอปลายแหลมจิ้มลงไปในถุงพลาสติกใส่น้ำ  โดยจิ้มคาไว้  จิ่มกี่อันก็ได้ ไม่ว่าจะเสยหรืองัด ถุงพลาสติกไม่ยักรั่ว  คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล