ช่างไฟฟ้าแรงสูง
   

   หนึ่งในงานที่อันตรายที่สุดในโลก โดยช่างไฟขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบนสายไฟแรงสูง กว่า 345000 โวลต์   เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ ทำจากโลหะ   คลิกค่ะ   download  จากฟิสิกส์ราชมงคล