ไฟฟ้าจากเขื่อน


 

Hydroelectric dam   ไฟฟ้าจากเขื่อน

   Impulse wheels  ับ  Turbine   ีความสัมพันธ์กันอย่างไร และไปเกี่ยวข้องกับเขื่อนหรือไฟฟ้าได้อย่างไร   windows media player  ขนาด 1.15 Mคลิกค่ะ