ค้นลายนิ้วมือด้วยน้ำยาบ้วนปาก
  

      พิสูจน์ลายนิ้วมือ  โดยใช้อุปกรณ์ประกอบด้วย  1. น้ำยาบ้วนปาก  2. กระดาษ  3. น้ำที่ต้มไว้แล้ว  คลิกค่ะ download  จากฟิสิกส์ราชมงคล