mega clever แก้วกับแผ่นดินไหว


นักวิทยาศาสตร์ นำแก้ว ใบไปวางไว้บนเครื่องสั่นสะเทือน  แก้วทั้งบรรจุสารแต่ละชนิด  เมื่อนักวิทยาศาสตร์เปิดเครื่องสั่นสะเทือน

คำถาม

       แก้วใบไหนจะทนต่อแรงสั่นสะเทือนและตั้งอยู่ได้นานที่สุด

1.     แก้วที่ใส่น้ำเปล่า

2.     แก้วที่ใส่ก้อนกรวด

3.     แก้วที่ใส่ยิบซั่ม

       ในวีดีโอชุดนี้  ท่านจะได้เห็นวิธีการป้องกันอาคารสูงจากการเกิดแผ่นดินไหว    คำตอบคืออะไร  windows media player  ขนาด  5.2   Mb  คลิกค่ะ