ศิลปะหยดหมึก
  

 

   ใช้หมึกหลายๆสี ใส่ลงบนจานน้ำ และหยดน้ำยาล้างจานตามลงไป คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล