ศิลปะบนน้ำ
   

  

  อุปกรณ์ประกอบด้วย น้ำยาล้างจาน น้ำ หมึก แก้ว ไม้จิ้มฟัน และคอตต้อนบัส หยดหมึกลงบนจานใส่น้ำ และหยดน้ำยาล้างจานตามลงไป  คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล