ปั้นน้ำเป็นตัว
  

 

  หยดน้ำลงบนผ้าสักหลาด จะไม่ซึม แต่เมื่อหยดผงซักฟอกลงไปบนหยดน้ำ น้ำจะซึมลงไปบนผ้าสักหลาด  คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล