น้ำปริศนา
  

 

  

    น้ำเปล่า แก้ว โดยแก้วหนึ่งเป็นน้ำปริศนา  เมื่อนำปลากระดาษไปวางไว้บนน้ำปริศนา มันจะลอย ไม่ยักจม  คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล