ไม้บรรทัดคาราเต้
  

   วางหนังสือพิมพ์บนไม้บรรทัด รีดอากาศออก  ใช้สันมือฟันลงปลายไม้บรรทัด คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล