โบว์ลิ่งพลังลม
  

   ตบกล่องหน้าลูกโบว์ลิ่ง  ทำให้ลูกโบว์ลิ่งกระเด็นกระดอนไป คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล