ตีกอล์ฟลงกระป๋อง
  

 

   อุปกรณ์ทดลองประกอบด้วย ลูกกอล์ฟ  จาน ท่อพีวีซี  ขวดพลาสติก  ไม้กวาด คลิกค่ะ  download  จากฟิสิกส์ราชมงคล