เปลือกไข่ทรงพลัง
 

    นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว แสดงการทดลองใช้เปลือกไข่รับน้ำหนัก  โดยไม่แตก คลิกค่ะ