ส้อมจอมบาลานช์
 

    อุปกรณ์ประกอบด้วย จุกคอร์ก และส้อม  ใช้ส้อมเสียบเข้าไปในจุกคอร์ก  และนำไปวางไว้บนนิ้ว  คลิกค่ะ