ตาชั่งลดน้ำหนัก
 

    ให้ท่านชั่งน้ำหนักโดยยืนตามปกติ  แต่เมื่อก้มและย่อตัวลง  น้ำหนักจะลดลง คลิกค่ะ