กายกรรมสวนครัว
 

  ใช้ตะเกียบเสียบกับแครอท  และมะเขือ  นำไปวางไว้บนขวด   คลิกค่ะ