กระป๋องท้าแรงดึงดูด
 

   วางกระป๋องเอียงๆได้โดยไม่ล้ม  อุปกรณ์ประกอบด้วย 1. กระป๋อง  2. หลอดฉีดยาไว้ดูดน้ำ  3. น้ำ   คลิกค่ะ