ระบบอ้างอิงฉาก

ระบบที่ประกอบด้วยแกนอ้างอิง X และ Y ตั้งแกกัน โดยที่แกน X เป็นแกนนอน และแกน Y เป็นแกนแนวยืน

image182+ทดลองไม่ได้ให้ download     ไป setup ก่อนครับ

 

คลิกเข้าไปทดลองครับ