หลอดเป่าเสียง
 

     อุปกรณ์การทดลองประกอบด้วย  หลอดกาแฟ  กรรไกร  และช้อนเพื่อรีดปลายหลอดให้แบน  ทดลองทำกันได้ คลิกค่ะ