หยอดเหรียญลงเป้า
 

     หยิบเหรียญในตู้ปลา  ท่านจะหยิบไม่ได้  ผลจากการหักเหของแสง  คลิกค่ะ