เสียงต้องใช้ตัวกลางในการเคลื่อนที่
 

      นำโทรศัพท์ไปไว้ในครอบแก้ว เมื่อดูดอากาศในครอบแก้วจนหมด  เมื่อโทรจากภายนอกเข้าไปในเครื่อง จะเกิดอะไรขึ้น..... คลิกค่ะ